Sieć

ZIM (Centralny Program Innowacji dla MŚP) promowana międzynarodowa sieć współpracy składa się z firm i instytucji badawczych z różnych branż i obszarów wiedzy. Partnerzy sieci zlokalizowani są w Niemczech i w Polsce. Celem międzynarodowej sieci jest rozwój ponadnarodowych innowacyjnych technicznie urządzeń medycznych oraz metod leczenia. W szczególności poprzez inteligentne wykorzystanie nowych możliwości w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz technologii ultradźwiękowych.

Nowe rozwiązania powinny umożliwić lepsze diagnozowanie i stworzenie zindywidualizowanych terapii, a także zmniejszyć skutki uboczne i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników.

Oprócz rozwoju wysokowydajnych urządzeń medycznych, partnerzy sieci ZIM powinni być również wspierani w spełnianiu daleko idących standardów bezpieczeństwa w dziedzinie technologii medycznych w celu zapewnienia udanej komercjalizacji.