Zawartość

ProSafeMed – Dla bezpiecznych wyrobów medycznych i procedur

ZIM (Centralny Program Innowacji dla MŚP) promowana międzynarodowa sieć współpracy składa się z firm i instytucji badawczych z różnych branż i obszarów wiedzy. Partnerzy sieci zlokalizowani są w Niemczech i w Polsce. Celem międzynarodowej sieci jest rozwój ponadnarodowych innowacyjnych technicznie urządzeń medycznych oraz metod leczenia. W szczególności poprzez inteligentne wykorzystanie nowych możliwości w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz technologii ultradźwiękowych. Nowe rozwiązania powinny umożliwić lepsze diagnozowanie i stworzenie zindywidualizowanych terapii, a także zmniejszyć skutki uboczne i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników.

Oprócz rozwoju wysokowydajnych urządzeń medycznych, partnerzy sieciowi powinni być również wspierani w spełnianiu daleko idących standardów bezpieczeństwa w dziedzinie technologii medycznych w celu zapewnienia udanej komercjalizacji.

Opublikowane w maju 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) w szczególności zaostrzyło wymagania stawiane producentom wyrobów medycznych na rynku europejskim. Wspólne wdrażanie innowacji powinno w szczególności wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w spełnianiu podwyższonych wymogów bezpieczeństwa wynikających ze specyfikacji rynkowych i prawnych, pomagając im w ten sposób zapewnić i rozszerzyć swoją międzynarodową konkurencyjność.

Czy mają Państwo pytania dotyczące produktów, zwłaszcza w dziedzinie technologii medycznych?

Czy mają Państwo interesujące pomysły na badania i rozwój?

Szukają Państwo partnerów dla swoich innowacyjnych lub ekscytujących projektów rozwojowych?

Skontaktuj się z nami!

Twoja sieć ProSafeMed